Jaka jest różnica pomiędzy korektorem, a redaktorem?

Osoby posiadające lekkie pióro, a poprawność gramatyczno-ortograficzna to dla nich pestka często zastanawiają się nad poświęceniem przyszłości zawodowi związanemu z tworzeniem treści lub badaniem jej poprawności. Ci, którzy są dopiero na początku ścieżki zawodowej i nie mają jeszcze dużego rozeznania na rynku, zazwyczaj zadają sobie pytanie, czym różni się praca korektora i redaktora. Na pozór te dwa zawody skupiają się na tym samym – są jednak pewne różnice, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze zawodu.

Na czym polega praca redaktora tekstu?

Redagowanie tekstu skupia się na naniesieniu właściwych poprawek w obszarach takich jak: gramatyka, stylistyka, leksyka czy składnia. Ma to na celu przygotowanie tekstu do opublikowania go. Efekt końcowy, czyli tekst poprawiony przez redaktora, ma być dla odbiorcy jak najbardziej przystępny, przyswajalny i atrakcyjny.

Aby uzyskać taki efekt, redaktor musi wykorzystać odpowiednie sposoby, żeby uczytelnić tekst. Może to być na przykład pogrupowanie zbyt długich i ,,topornych” fragmentów w mniejsze, skrócenie zdań wielokrotnie złożonych albo nadanie konkretnym fragmentom podtytułów, które ułatwią czytelnikowi odnalezienie się w tekście. Również usprawnienie poprawności językowej jest ważnym aspektem pracy redaktorem, ponieważ bez tego całość może wydawać się mało profesjonalna.

Jakie są w takim razie zadania korektora tekstu?

Korektor ma węższe pole działania niż redaktor. Jego praca polega przede wszystkim na obróbce tekstu od strony językowej – musi być zatem bardzo biegły w kwestii ortografii, gramatyki i interpunkcji. Szczególnie interpunkcja wymaga dużo uwagi, ponieważ jest ona bardzo złożona w języku polskim, stąd częste błędy, które korektor musi wyłapać.

Wydaje się, że jest to łatwiejsze zadania niż w przypadku tych, za które odpowiada redaktor; nie można dać się jednak zwieść przekonaniu, że to praca niewymagająca wysiłku. Wręcz przeciwnie, zarówno wspomniana już interpunkcja, jak ortografia i gramatyka są dziedzinami, którym trzeba poświęcić wiele czasu, żeby być w nich biegłym specjalistą.

Pozostaje jeszcze kwestia tekstów naukowych, w przypadku których korektor powinien też zweryfikować poprawność zapisu bibliografii i przypisów, zastosowanej kursywy czy cudzysłowiu, a także sprawdzić, czy np. sposób zapisywania liczebników jest konsekwentny.

Jaka jest różnica pomiędzy tymi zawodami i dlaczego warto być jej świadomym?

Obszar wiedzy korektora powinien sprowadzać się przede wszystkim do gramatyki, ortografii i interpunkcji. Jeżeli chodzi natomiast o redaktora, to, na co powinien być szczególnie wyczulony, to stylistyka. Sprawność w kwestii poprawności językowej też jest w jego przypadku ważna, jednak jest drugorzędna w stosunku do poprawności stylistycznej. Jego praca jest trudniejsza, ponieważ wymaga szerszych kompetencji – może patrzeć na tekst także pod względem językowym, a przy tym musi poprawiać błędy będące na przykład przekręconym frazeologizmem czy niezachowanym związkiem przyczynowo- skutkowym.

Korekta i redakcja tekstu różnią się i warto tę różnicę znać. Są to zawody, które, jakkolwiek powierzchownie wydają się być poświęcone temu samemu, wymagają innych kompetencji. Niezrozumienie tego może prowadzić do nieporozumień albo po prostu złego wyboru zawodowego.