Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jest szereg interesujących zawodów z punktu widzenia młodego chłopca. Jednym z nich jest bycie ochroniarzem celebrytów czy też polityków. To jeden z elementów tego zawodu, bo są też pracownicy ochrony monitorujący imprezy masowe, konwoje czy obiekty. Łączy ich jedno każdy stawia pierwsze kroki i w jakiś sposób trafia do tego zawodu. Dlatego też warto przyjrzeć się temu, jak zostać ochroniarzem i jak wygląda początek ścieżki zawodowej. Czy więc potrzebne są jakieś specjalne licencje ochroniarza? Co trzeba spełnić, aby móc pracować w tym zawodzie. Przekonajmy się!

Ochroniarz – osoba bez żadnych licencji

Na wstępie przyjrzyjmy się najbardziej podstawowej formie zatrudnienia w formie pracownika ochrony. Do tego celu nie potrzebujemy żadnych dodatkowych uprawnień czy kierunkowego wykształcenia. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że nie będzie to praca marzeń, bo będzie to praca na jednym z niższych szczebli w hierarchii tego zawodu. Nie oznacza to jednak, że będą to jakieś niewdzięczne zajęcia, gdyż będziemy mogli patrolować wskazaną okolicę, obsługiwać monitoring i alarmy, obserwować osoby niepożądane czy też wykrywać kradzieże. Nie mając odpowiednich kwalifikacji, nie będziemy mogli przeprowadzać wszystkich czynności ochroniarza. Stąd też nie tylko nie będziemy mogli pilnować niektórych lokalizacji, ale też poza obrona konieczną nie wolno nam stosować przemocy fizycznej ani środków przymusu. Jest to potrzebna praca, lecz tak naprawdę pole do popisu dla pracownika ochrony zaczyna się, kiedy stara się on o licencje ochroniarza.

Ochroniarz – pracownik z uprawnieniami

Warto mieć świadomość tego, że pracownik ochrony może ubiegać się o szereg różnych licencji, które dają szereg możliwości. Jednak czasem trzeba mieć do tego staż zawodowy w służbach porządkowych czy w Policji. Na pewno warto mieć ukończoną profilowaną szkołę policealną, gdzie poznajemy szereg praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z zawodem. Mamy więc tu zagadnienia związane z technikami zabezpieczania różnych obiektów i imprez, samoobronę, konwojowanie. Do tego szkolenie obejmuje też kluczowe informacje z zakresu prawa cywilnego, handlowego bądź kryminalistyki. Całość szkolenia zwieńczona jest specjalnym egzaminem, który sprawia, że mamy licencje ochroniarza.