Współczesny patriotyzm.

Znaczenie pojęcia patriotyzmu stale ewoluuje. Okoliczności, w jakich żyjemy stawiają przed nami inne wyzwania niż dziesiątki lat temu. Również nasze zobowiązania wobec ojczyzny się zmieniły. Nie musimy już walczyć o wolność naszego kraju na polu bitwy jak nasi przodkowie. Czasy pokoju otwierają przed współczesnym człowiekiem nowe możliwości, wcześniej wręcz niewyobrażalne. Dlatego powinniśmy oddawać szacunek ludziom, dzięki którym możemy dziś żyć w spokojnym kraju.

Miłość do ojczyzny?

Postawa patriotyczna powinna przejawiać się w respektowaniu bohaterów narodowych i jednoczesnej gotowości do tego, by w razie konieczności powtórzyć ich heroiczne czyny. Uroczyste obchody świąt narodowych są świetną okazją do edukowania i zwiększania świadomości wśród społeczeństwa. Wzmożona ciekawość własnej historii jest ważnym czynnikiem w budowaniu tożsamości narodowej młodego człowieka, gdyż trudno szanować i kultywować coś, co nam nieznane. Współczesny patriota powinien być zaangażowany w bieżące sprawy swojego kraju, być świadomym i aktywnym obywatelem, dbać o wspólne dobro. Wykazywanie inicjatywy poprzez uczestnictwo w różnych kampaniach i akcjach oferujących wsparcie dla weteranów i osób potrzebujących również można uznać za przejaw patriotyzmu. Nie musimy już tracić życia w walce o wolność, więc nasze działania powinniśmy skupiać na polepszaniu warunków życia osobom, którym możemy pomóc. Tak więc szacunek dla przeszłości powinniśmy łączyć ze świadomością teraźniejszości. Skupianie całej uwagi na gloryfikowaniu przeszłości może prowadzić do zakrzywienia jej odbioru przez pewne grupy, na przykład środowiska nacjonalistyczne, które takie wydarzenia jak obchody Święta Niepodległości wykorzystują do wszczynania zamieszek, często pełnych rasistowskich okrzyków.

 

Takie zachowania są typowymi przejawami pseudopatriotyzmu. Pamięć narodowa powinna opierać się na refleksji, odwiedzaniu miejsc pamięci i pokojowym manifestowaniu dumy ze swojego kraju. Uznanie dla własnej historii nie może przekładać się na poczucie wyższości nad innymi nacjami. Każdy kraj jest inny i posiada własną, wyjątkową historię i kulturę. Powinniśmy celebrować ową odmienność, być dumni z własnej indywidualności i pielęgnować ją, ale jednocześnie być otwarci wobec rzeczy obcych, oddając im szacunek. Pseudopatrioci często przekuwają owo zamiłowanie do treści narodowych w swoistą wrogość do grup przedstawiających inny światopogląd. Wyrażając swój szacunek dla symboli narodowych często zapominają o fundamentalnym szacunku do drugiego człowieka. Taka postawa przynosi negatywny skutek dla kraju, wyrabiając mu wśród innych państw złą opinię. To wskazuje na to, że działania nie mają nic wspólnego z prawdziwym patriotyzmem, którego głównym celem jest dążenie dla dobra kraju i ludzi tworzących narodową wspólnotę. Prawdziwa postawa patriotyczna powinna przejawiać się w codziennych wyborach każdego z nas. Bycie przykładnym obywatelem, przestrzeganie prawa, kupowanie produktów od rodzimych przedsiębiorców mają większy impakt dla dobra kraju niż wykrzykiwanie na ulicach nacjonalistycznych haseł.

 

Artykuł powstał przy współpracy z kura-kura.pl